Lớp học sóng Elliott toàn tập

Lý thuyết sóng Elliott (The Elliott Way Theory) được một nhà kế toán chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott nghiên cứ ra. Học thuyết Elliott có thể áp dụng vào các thị trường chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, trái phiếu, vàng, dầu thô…

Back to top button
Close
Close