Giao dịch với Kháng cự Hỗ trợ

Các mức hỗ trợ và kháng cự là nơi giá có xác suất đảo chiều cao. Vì vậy giao dịch tại các vùng hỗ trợ kháng cự mạnh là rất tuyệt vời

Back to top button
Close
Close