vùng kháng cự

10

Th10-18

Công cụ Hỗ trợ xác định Vùng kháng cự - Vùng hỗ trợ

Công cụ Hỗ trợ xác định Vùng kháng cự - Vùng hỗ trợ
Có thể nói đường kháng cự-hỗ trợ là một công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất mà mọi Trader đều cần nắm nếu muốn giao dịch hiệu quả. Khi Trader sử dụng các mô hình giá hay những chỉ báo kỹ thuật họ đều phải kết hợp với kháng cự-hỗ trợ để tăng mức độ chính xác. …

Xem Thêm

Tìm Nhà Môi Giới>>

W3Schools

W3Schools

Brokers Cho Trader Việt Nam