Châu Âu và Vương quốc Anh

30

Th10-18

Tháng giao dịch quan trọng với Đồng đô la Mỹ/Liệu châu Âu và Anh có thể thương lượng một Brexit mềm?

Tháng giao dịch quan trọng với Đồng đô la Mỹ/Liệu châu Âu và Anh có thể thương lượng một Brexit mềm?
Đây có thể là tháng quan trọng nhất của giao dịch đối với Đô la Mỹ vào năm 2018. Giữa thông báo FOMC cuối cùng vào ngày 26 tháng 9 và tuyên bố tiếp theo vào ngày 8 tháng 11, Đô la Mỹ có nhiều chất xúc tác cho động thái lớn tiếp theo tăng hay giảm …

Xem Thêm

Tìm Nhà Môi Giới>>

W3Schools

W3Schools

Brokers Cho Trader Việt Nam